Минитоол Центар За Вести

Да ли се клијент лиге не отвара? Ево исправки које можете да испробате. [МиниТоол вести]