Минитоол Центар За Вести

[Решено] Како искључити натпис онемогућавањем кључа за уметање? [МиниТоол вести]